Sunday, November 13, 2011

E499.0 'bobina'

Model elektrickej lokomotívy / The model of an electric locomotive

Mierka / Scale: 1/87

Produkt malosériovej ručnej výroby / Product of small-lot handmade manufacture